Contact

+852 2806 3896

info@cranesmedia.com

HONG KONG
A1412, Sea View Estate
2 Watson Road, Tin Hau
Hong Kong

BEIJING
Room 1211, Building No.12
Hou Xiang Dai Cheng, Bai Zi Wan
Chaoyang District, Beijing, PR China

MACAU
27A, Servi├žos Juridicos da China Building, 409 Avenida da Praia Grande, Macau